Một số hình ảnh về THPT Việt Hoàng trao thưởng cùng học bổng

https://www.facebook.com/thptviethoang/videos/1024567091075615/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *