SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT VIỆT HOÀNG
——————
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2024 – 2025

STTNội dungChia theo khối lớp
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
IĐiều kiện tuyển sinh10 lớp8 lớp10 lớp
IIChương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiệnTHPTTHPTTHPT
(Chương trình GDPT 2018)(Chương trình GDPT 2018)(Chương trình GDPT 2018)
IIIYêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh–   Có phối hợp.–   Có phối hợp.–   Có phối hợp.
–   Nghiêm túc.–   Nghiêm túc–   Nghiêm túc.
IVCác hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dụcCó hoạt động ngoài giờ lên lớp.Có hoạt động ngoài giờ lên lớp.Có hoạt động ngoài giờ lên lớp.
VKết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt đượcĐảm bảo.Đảm bảo.Đảm bảo.
VIKhả năng học tập tiếp tục của học sinhĐáp ứng yêu cầu.Đáp ứng yêu cầu.Đáp ứng yêu cầu.

Báo cáo tài chính 2023