Thiện nguyện

Học sinh Việt Hoàng luôn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời kém...