Cô Đào Thị Thúy giáo viên môn hóa của Trường, có đôi điều chia sẻ cùng các bạn về dịch cúm Covid-19

https://www.facebook.com/thptviethoang/videos/196118178260195/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *