🎊🌕VUI TẾT TRUNG THU🌕🎊
🥁Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đường
Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan không khí rộn Việt Hoàng
Dưới mái nhà chung ta cùng cất tiếng hát vang!
🥮Mời các bạn cùng vui hội Trung thu Việt Hoàng!