👩🏻‍🏫Thao giảng là một trong các hoạt động chuyên môn thường xuyên được tổ chức tại trường THPT Việt Hoàng 📚
👩🏻‍🔬Với mong muốn thực nghiệm đánh giá và ứng dụng những phương pháp dạy học mới, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm giảng dạy, các Thầy cô đã rất tâm huyết và sáng tạo trong từng tiết dạy📝📖
Một số hình ảnh trong các tiết Thao Giảng🌹