Giáo dục thể chất

Học sinh THPT Việt Hoàng được chú trọng phát triển thể chất cũng như trí tuệ. Thường xuyên tham gia và đạt giải trong các kỳ thi, giải thể thao của địa phương và các Bộ, Ban, Ngành tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *