Tóm tắt về ” Đại hội đại biểu ” . Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Việt Hoàng lần thứ 3. Nhiệm kỳ 2019-2020

https://www.facebook.com/thptviethoang/videos/525274744982278/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *