Bạn Đoàn Thị Quỳnh thuộc chi đoàn lớp 11A1 THPT Việt Hoàng, chia sẻ bài viết của mình với những suy nghĩ về bản thân, thầy, cô Trường, lớp

https://www.facebook.com/thptviethoang/videos/474296636625427/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *