QĐ VỀ HỒ SƠ-THỦ TỤC HS XIN HỌC LẠI

  1. Đối tượng:Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của cấp học.
  2. Thời gian:Trong thời gian Hè trước khi khai giảng năm học mới
  3. Hồ sơ:

– Đơn xin học lại (theo mẫu xin tại VP); Học bạ (Bản chính); Bản sao Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT; Bằng tốt nghiệp THCS; Giấy xác nhận của Chính quyền địa phương về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học.

  1. Thủ tục:

– HS xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi Văn thư nhà trường đã kiểm tra hồ sơ.

– HS xin học lại tại trường khác: Giấy giới thiệu của trường được thay bằng Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học.

– HS xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở GD&Đt xem xét, giải quyết đối với những HS đã trúng tuyển vào một trường THPT, được cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT. Trường tiếp nhận HS phải lập Danh sách báo cáo Sở.

  1. Nhập học:Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học khi hồ sơ được Văn thư kiểm tra xác nhận đầy đủ và hợp lệ.
  2. 6.Học sinh nhận Giấy vào lớp tại Văn phòng nhà trường.