Trường THPT Việt Hoàng Thông báo lịch nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam (30/04) và Quốc tế Lao động (01/05)

𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝑯𝑷𝑻 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒍𝒆̂̃ 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑵𝒂𝒎 (30/4) 𝒗𝒂̀ 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝑳𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈...