THÔNG BÁO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT VIỆT HOÀNG THÔNG BÁO
(Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2018)

Mời các em học sinh lớp 12 năm học 2017 – 2018 đến trường THPT Việt Hoàng
nhận bằng tốt nghiệp THPT năm học 2017 – 2018 theo lịch như sau:
I.Thời gian:
14h30 – 16h30 các ngày thứ Hai, thứ Tư<, thứ Sáu< trong khoảng thời gian
từ ngày 14/11/2018< đến ngày 14/12/2018
II.Địa điểm:
Phòng Giáo vụ – Trường THPT Việt Hoàng
Km 12 – Quốc Lộ 32 – Phường Cầu Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP.Hà Nội
(gặp cô Giang – ĐT: 0971.461.908)

   III.Thủ tục khi đến nhận bằng:
– Học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cần mang theo
Chứng minh thư nhân dân(bản chính), Căn cước công dân(bản chính).
hoặc hộ chiếu để đối chiếu.
– Nếu cha mẹ học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp THPT thay cho học sinh
cần mang theo Chứng minh nhân dân(bản chính), Căn cước công dân(bản chính)
và sổ hộ khẩu(bản chính)để đối chiếu.

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
– BGH;                                                                                  (Đã ký)
– Học sinh lớp 12 (2017-2018);
– Lưu VT.                                                                     Nguyễn Văn Thành

Tư Vấn , định hướng nghề Nghiệp cho học sinh THPT

Buổi ngoại khóa ” ” Tư Vấn , định hướng nghề Nghiệp cho học sinh THPT do Quận Đoàn Bắc Từ Liêm và Trung tâm việc làm thanh niên Hà Nội cùng THPT Việt Hoàng tổ chức” Diễn ra tại Trường . Ngày 13-03-2018

Tư Vấn , định hướng nghề Nghiệp cho học sinh THPT

Buổi ngoại khóa " " Tư Vấn , định hướng nghề Nghiệp cho học sinh THPT do Quận Đoàn Bắc Từ Liêm và Trung tâm việc làm thanh niên Hà Nội cùng THPT Việt Hoàng tổ chức" Diễn ra tại Trường . Ngày 13-03-2018

Người đăng: Thpt Việt Hoàng vào Thứ Năm, 15 Tháng 3, 2018