Trải nghiệm của thầy và trò trường THPT Việt Hoàng ngày 18/03

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝑻𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝑯𝑷𝑻 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 18/03 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂
————————————————-
TRƯỜNG THPT VIỆT HOÀNG – MỘT CÁCH NHÌN KHÁC BIỆT
📍 Địa điểm: Km12, QL32, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
✉️ Email: thptviethoang@gmail.com
☎️ ĐT: 0243 263 6227

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *