Cô Đào Minh Thu

“Nhi từ khi học ở Việt Hoàng rất chăm chỉ, yêu trường yêu lớp. Đợt nghỉ Covid vừa rồi may nhờ thầy cô quan tâm sát sao, kiến thức được đảm bảo để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *