Trao sách – Không ngại giãn cách!

Để học sinh Việt Hoàng có SGK cho năm học mới, HĐQT nhà trường đã tổ chức vận chuyển và trao sách tới tận tay các gia đình học sinh tại các chốt kiểm dịch của khu dân cư🤲📚📚📚🤲
Điều này đã góp phần xua đi bớt lo lắng của phụ huynh và học sinh khi sắp vào năm học mới mà chưa có Sách giáo khoa.
Sách đã có trong tay! 🤝🤝🤝
𝑆𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦! 𝐻𝑎̃𝑦 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 200% 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑒́! 📖💯📖💯📖

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *