THPT Việt Hoàng có một vài chia sẻ về  ngày 20-11-2019 đã diễn ra tại Trường

THPT Việt Hoàng có một vài chia sẻ về ngày lễ ngày 20-11-2019 đã được tổ chức tại Trường

Ngày Nhà giáo Việt Nam (còn được gọi là Ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20/11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục. THPT Việt Hoàng có một vài chia sẻ về ngày lễ đó, vào ngày 20-11-2019 đã diễn ra tại Trường

Người đăng: Thpt Việt Hoàng vào Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *