Một số hình ảnh THPT Việt Hoàng trao thưởng nhân ngày lễ 20 – 11 -2018

Một số hình ảnh THPT Việt Hoàng trao thưởng cho những cá nhân , tập thể học sinh xuất sắc trong học tập cũng như hoạt dộng của nhà Trường

Một số hình ảnh THPT Việt Hoàng trao thưởng cho những cá nhân , tập thể học sinh xuất sắc trong học tập cũng như hoạt động của nhà Trường nhân ngày lễ 20 – 11

Người đăng: Thpt Việt Hoàng vào Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *