Bạn Nguyễn Trọng Lượng của THPT Việt Hoàng giới thiệu về nhà trường

Học sinh Nguyễn Trọng Lượng của THPT Việt Hoàng giới thiệu về nhà trường , với các bạn …Về ngôi Trường mà bản thân đang học

https://www.facebook.com/thptviethoang/videos/1498088806968970/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *