Học sinh K10 THPT Việt Hoàng đại diện cho học sinh thủ đô tham gia ngày hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8

Học sinh K10 THPT Việt Hoàng đại diện cho học sinh thủ đô tham…

Học sinh K10 THPT Việt Hoàng đại diện cho học sinh thủ đô tham gia ngày hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8http://quochoitv.vn/quoc-te/2016/12/lien-hoan-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-an-do-lan-thu-8/143342

Người đăng: Thpt Việt Hoàng vào 5 Tháng 12 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *